زنجان، خيابان فردوسي، حسينيه اعظم زنجان كدپستي: ۴۵۱۷۷۹۵۸۳۳ پست الکترونیک: info@haz.ir
تلفن: ۳۳۳۲۳۰۳۰-۰۲۴ دورنگار: ۳۳۳۲۳۰۳۰-۰۲۴


[recaptcha]
X
شروع برنامه عزاداری دهه ی محرم هرشب از ساعت 21:30