دم اربعین حسابی حال و هوا غریب میشود.
انگار بوی دلتنگی و عشق از زمین و زمان می بارد.
یکهو می بینی آنهایی که برنامه رفتن نداشتند بار سفر بستند و راهی شدند.
ان شاءالله امسال از این یکهویی ها گیرتان بیاید و شما هم کربلایی باشید.

X
شروع برنامه عزاداری دهه ی محرم هرشب از ساعت 21:30

آخرین خبر بانوان فاطمی

There was an error