دختــر اگر یتیــم شــود
پیـــر مےشود
از زندگے بدون پــدر
سیـر مےشود

بہ یاد همہ رقیہ هاے سرزمینـم
نازدانہ هاے شهــدا …🕊

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح