به گزارش روابط عمومی حسینیه اعظم در این جلسه با همفکری و بازخوانی دستورالعملهای بهداشتی، اجرای هر چه بهتر برنامه‌های حسینیه اعظم مد نظر قرار گرفت.

 

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح