حضور مؤسسه کشت و صنعت مصباح حسینیه اعظم در نمایشگاه بین المللی باغبانی ، گلخانه و نهاده (بذر ، کود ، سم) گیاهان دارویی و صنایع وابسته
تهران ، نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح