دیدار خادمین افتخاری دفتر امور بانوان حسینیه اعظم زنجان ، خادمیاران رضوی و بانوان فاطمی با خانواده شهید سید جواد موسوی
روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۰۷

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح