سخنرانی : آیت اله کمیلی خراسانی

مداح : حاج سید محمود حسینی

مداح : حاج جواد رسولی

مداح : حاج علیرضا بیگدلی

مداح : حاج اصغر گنجخانلو

X
شروع برنامه عزاداری دهه ی محرم هرشب از ساعت 21:30