مداح : حاج جواد رسولی بخش اول

 

مداح :حاج جواد رسولی بخش دوم

 

مداح :حاج جلیل محمدی

 

مداح :حاج سید محمد حسینی بخش اول

 

مداح :حاج سید محمد حسینی بخش دوم

X
شروع برنامه عزاداری دهه ی محرم هرشب از ساعت 21:30