مداح : حاج علیرضا بیگدلی

 

مداح : حاج مرتضی حیدری قسمت اول

 

مداح : حاج مرتضی حیدری قسمت دوم

 

مداح : حاج ولی الله کلامی

 

مداح : حاج سید یوسف شبیری قسمت اول

 

مداح : حاج سید یوسف شبیری قسمت دوم

 

سخنرانی : ایت الله رییسی

X
شروع برنامه عزاداری دهه ی محرم هرشب از ساعت 21:30