مداح : حاج علیرضا بیگدلی

 

مداح : حاج سید یوسف شبیری

 

مداح :حاج مرتضی حیدری

 

مداح : حاج ولی الله کلامی قسمت اول

 

مداح : حاج ولی الله کلامی قسمت دوم

 

 

X
شروع برنامه عزاداری دهه ی محرم هرشب از ساعت 21:30