عالم اولوب غرق عزا علی جان ـ علی جان

شیعه ایدور شورونوا علی جان ـ علی جان

نار فراقینده یانور ئورکلر ـ ئورکلر

ناله و افغان ایدوری ملکلر ـ ملکلر

عدنیده باشین آچوری پیمبر ـ پیمبر

اولمادی دردیوه دوا علیجان ـ علی جان

اشگینی زینب الوری عذاره – عذاره

گیتدی باباسی یارالی مزاره – مزاره

لعنت اولا دشمن کین شعاره – شعاره

ویردیلا باشیوه یارا علیجان – علی جان

دین ونماز اوسته علی ویروب جان –ویروب جان

کوفه ده ناله ایدوری یتیمان – یتیمان

زینب و کلثوم وحسین پریشان –پریشان

سالدی حسن شال عزا علیجان – علی جان

شعر از : بهلول حبیبی- زنجان

X
شروع برنامه عزاداری دهه ی محرم هرشب از ساعت 21:30