نذر قربانی نیابتی

آستان مقدس حسینیه اعظم زنجان آماده دریافت نیابت از شما، جهت ادای نذر قربانی می‌باشند.

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح