کلمات پر کاربرد زبان عربی به لهجه عراقی در ایام اربعین در کربلا به دردتان میخورد.

زبانی که بیشتر مردم عراق از آن استفاده می‌کنند زبان محلی است لذا برای اینکه بتوانید در ایام اربعین راحت تر با مردم این کشور ارتباط برقرار کنید چند نمونه از کلمات پرکاربرد را برای شما زائران عزیز در نظر گرفته‌ایم.

 

*فارسی : گذرنامه – پاسپورت

العربیه : جَواز – باسبورت

 

*فارسی : گذرنامه ها

العربیه : جَوازات

 

*فارسی : گذرنامه ات رو بده

العربیه : إنْطِنی جَوازَک

 

*فارسی : بگذار ببینم – نگاه کنم

العربیه : خلّی أشُوف

 

*فارسی : ویزا

العربیه : فیزَه

 

*فارسی : کجاست؟

العربیه : وِین

 

*فارسی : سرویس بهداشتی کجاست؟

العربیه : وِینِ المَرافِق الصَّحیَّه

(بدون کلمه صحیه بکار ببرید، چون اینگونه عامیانه تر است)

 

*فارسی : میخواهم

العربیه : أرید

 

*فارسی : بروم

العربیه : أرُوح

 

*فارسی : به نجف

العربیه : إلْنَجف (در اصل الی النجف بوده)

نحوه تلفظ : أرید أروحِلْنَجف

 

*فارسی : اتوبوس میخوای یا ون

العربیه : تِریدِ الباص لُو کَیّه؟

 

*فارسی : کرایه اش چنده – چقدر میشه

العربیه : إشگَد؟ – إشگد الأجره

 

*فارسی : ده هزار – ۱۰۰۰۰ دینار – ۱۰

العربیه : عَشِر – عَشرتالاف

 

*فارسی : خوبه

العربیه : زِیَن

 

*فارسی : نه گرونه!

العربیه : لا، باهِز

 

*فارسی : خیلی – گرونه

العربیه : إهوَای، کِلَّش – باهز

 

*فارسی : گروهتون، چند نفر هستید؟

العربیه : جَماعَتْکُم، چَم نفرات؟

 

*فارسی : بیا بالا – سوار شو – بپر بالا

العربیه : صْعَد – یا أللّه صْعد

 

*فارسی : تمام شدید؟ همه سوار شدید؟ – تکمیل شد – تمام شد.

العربیه : خَلاص؟ – *یا به صورت خبری* :خلاص!

 

*فارسی : چمدان – ساک

العربیه : جُنطَه – جمع : جُنَط

 

*فارسی : راننده

العربیه : سایِق

 

*فارسی : ایستگاه پلیس

العربیه : سِیطَرَه

 

*فارسی : گیت – دروازه – ورودی

العربیه : بَوّابَه

 

*فارسی : افسر – مامور – مسؤول

العربیه : ضابُط

 

*فارسی : گاری – ارابه

العربیه : عَرَبانه

 

*فارسی : گاری چی – ارابه کش

العربیه : عَرَبَنچی

 

*فارسی : (بردار،بلند کن) – چمدون رو بردار

العربیه : (شیل) – شیلِ الجُنطَه

 

*فارسی : کیف – کوله

العربیه : حَقْبَه

 

*فارسی : هوا گرمه – گرمه

العربیه : ألْجَو حار – حار

 

*فارسی : آبجوش

العربیه : مایِ الحارّ، مای حار

 

*فارسی : نان

العربیه : خُبُز

 

*فارسی : نان ساندویچی(مخصوص به عراق)

العربیه : صَمّون

 

*فارسی :کولر را روشن کن

العربیه : شَغِّلِ الْمُکَیِّف

 

*فارسی : خاموش کن – خاموشش کن – کولر را خاموش کن

العربیه : طَفْ – طفِّیَه – طفّی المُکیّف

 

*فارسی : وایستا – نگه دار

العربیه : اُگُفْ

 

*فارسی : اینجا – آنجا

العربیه : إهْنا – إهناک

 

*فارسی : بیا

العربیه : تعال

 

*فارسی : برو

العربیه : رُح (روح)

 

*فارسی : گم کردم

العربیه : ضَیَّعِت

 

*فارسی : بگذار – قرار بده

العربیه : خَلّی

 

*فارسی : چرا – برای چه

العربیه : لِیَش

 

*فارسی : نمی فهمم – نمی فهمم چی میگی

العربیه : مَافْتَهِم (الف خوانده نمی شود) – مَفتَهم شِتگول

 

*فارسی : کم – کمی عربی بلدم

العربیه : شُوَیّ، شْوَیّ – شوی أعرف، شوی أحچی

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح