مظلوم دیروز  غریب امروز - بانوان فاطمی

مظلوم دیروز  غریب امروز

مظلوم دیروز
 غریب امروز
ان شاءالله مزد عزاداریها ظهور حضرت مهدی عج…
فرج مولا صلوات