loading

شرایط فروش نهال

 

فروش نهال های تولیدی پایه رویشی و کشت بافتی در فصل پاییز بعد از خزان ( ریزش برگ ها ) شروع و در صورت مساعد بودن شرایط جوی، آب و هوایی تا آخر فروردین سال بعد ادامه خواهد داشت و در غیر اینصورت از ۱۵ اسفند ماه تا پایان فروردین سال بعد خواهد بود.

تلفن های هماهنگی جهت خرید نهال:

۰۹۱۰۲۰۳۴۵۵۰-۰۹۱۰۲۰۳۴۶۶۰