لطفا جهت اهداء هرگونه لوازم از قبیل فرش و لوستر و کاشی و سایر موارد قبلا با دفتر هیئت امنا هماهنگی فرمائید.

از مشارکت شما در هزینه های کاشی کاری گنبد و مناره ها و لوستر ها و فرش استقبال نموده و استدعا داریم در این موارد با دفتر حسینیه اعظم با شماره های۰۲۴۳۳۳۳۰۸۹۰ یا ۰۲۴۳۳۳۲۳۰۳۰ هماهنگی فرمائید. برای جلوگیری از اسراف و ماندن اهدائیهای شما در انبار قبل از خرید اشیا با دفتر هیئت امناء هماهنگی فرمائید.

« حساب جاری الکترونیکی نزد بانک ملت (جام) شماره ۱۳۳۴۲۱۹۲۲۲ »

نذر نیابتی

در راستای عمل به توصیه های مراکز بهداشتی ، با همکاری و اعتماد ارزنده شما صاحبان نذر ، ذبح دام در کشتارگاه با رعایت موازین شرعی و بهداشتی انجام و از ذبح خیابانی حدود ۹۰۰ رأس جلوگیری شده است.

پرداخت نذر نیابتی

پرداخت نذورات

حساب آماده دریافت نذورات و هدایای نقدی زائرین می باشد.
پرداخت نذورات
X
شروع برنامه عزاداری دهه ی محرم هرشب از ساعت 21:30