جلسه توجیهی دسته حسینیه اعظم، با حضور ۴۰۰ خواهر خادم و مسئول امور بانوان برگزار شد تا خادمان، آمادگی های لازم را برای حضور در این روز بزرگ کسب کنند.
طی این جلسه، نکات اخلاقی برای بانوان تشریح و نحوه رفتار آنها با عزاداران عزیز تذکر داده شد.
خادمان در این جلسه با شرح وظایف و نحوه پوشش شان آشنا شده و محل خدمت شان نیز مشخص شد.

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح