پ
پ

روابط عمومی:هیات امنا حسینیه اعظم کامل ترین آمار از نذورات احشام و وجوهات نقدی اهدا شده توسط هموطنان و همشهریان به این مکان مقدس را اعلام نمودند.این آمار جهت اطلاع همشهریان و هموطنان گرامی بشرح ذیل  اعلام می شود.

 

آمار کل نذورات احشام و وجوهات نقدی اهدا شده به حسینیه اعظم زنجان

دهه محرم1388

ردیف

توضیحات

تعداد

1

گوسفندان زنده نذری

3431 راس

2

پول گوسفندان

7848 راس

جمع کل :     12680 راس     

3

احشام ذبح شده نذری(شامل گوسفندان/ گاو / شتر)

1401 راس

 

جمع وجوه حاصله از نذورات نقدی و فروش احشام 

14,070,725,550 ریال

معادل : یک میلیاردو چهار صد وهفت میلیون و هفتاد دو هزار و پانصد و پنجاه تومان می باشد.

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.