زنجان، خیابان فردوسی، حسینیه اعظم زنجان كدپستی: ۴۵۱۷۷۹۵۸۳۳ پست الکترونیک: info@haz.ir
تلفن: ۳۳۳۲۳۰۳۰-۰۲۴ دورنگار: ۳۳۳۲۳۰۳۰-۰۲۴


    X
    روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح