پ
پ

از اول تا 11محرم سال جاری

جمع نذورات اهدایی نقدی و فروش احشام  دو میلیارد و 830 میلیون تومان بوده است

رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان گفت: جمع وجوه نذورات نقدی و فروش احشام این حسینیه از آغاز تا 11 محرم سال جاری دو میلیارد و 830 میلیون تومان بوده است.

محمد جواد غم پرور در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی حسینیه اعظم افزود:در این مدت وجوه نقدی  هزار و 537 راس گوسفند به حسینیه پرداخت شده است.

وی تعداد گوسفندان زنده اهدا شده توسط مردم به حسینیه اعظم   را 5 هزار و 491 راس بهمراه( دو نفر شتر) اعلام کرد و افزود: دو هزار و 136 راس گاو و گوسفند هم در مسیر دسته عزاداری این مسجد ذبح شده است.

رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان گفت: جمع گوسفندان نذری اهدا شده در محرم سال جاری تا کنون 9 هزار و 164 راس بود.

ضمنا آمار کل نذورات احشام و وجوهات نقدی اهدایی در قالب جدول ذیل ارائه میگردد.

آمار نذورات احشام و وجوهات نقدی اهدا شده به حسینیه اعظم زنجان در دهه اول محرم سال 93

تعداد پول گوسفندان

1537 راس

تعداد گوسفندان زنده تحویل شده

5491 راس

تعداد احشام ذبح شده (گاو و گوسفند)

2136 راس

جمع

9164 راس

 

جمع وجوه حاصل از نذورات نقدی و احشام

2,830,000,000 تومان

دو میلیارد و هشتصد و سي میلیون تومان می باشد.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.