این ذکر شریف، به اندازه ای پر اهمیت و فضیلت است که همه امامان معصوم علیهم السّلام و علما و عرفا و فقها اکیدا به آن توصیه فرمودند. 

امام باقر علیه السّلام می فرمایند: «خداوند از حیث حمد و ستایش عبادت نشد که برتر و افضل از تسبیح فاطمه علیها السّلام باشد، و اگر چیزی با فضیلت تر از آن بود هر آینه رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آن چیز را به حضرت فاطمه علیها السّلام می بخشید.۱ 

و امام صادق علیه السّلام می فرمایند: «هر کس بعد از نماز واجب تسبیح فاطمه زهرا علیهاالسّلام را به جا آورد جمیع گناهان او آمرزیده می شود، و در این تسبیح از «الله اکبر» آغاز کند.۲ 

منبع: 
۱. وسائل الشیعه، ج۴، ص۱۰۲۴. 
۲. تهذیب الاحکام شیخ طوسی، ج۲، ص۱۰۵. 
۳. عرفان و عبادت، ص۳۶۷.

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح

آخرین خبر سایت