پ
پ

الهی سائلی پشت در آمد *** فقیر آمد، فقیر حیدر آمد

به اذن الله تا در میزنم من *** دم از آقا حیدر میزنم من

علی مشکل گشای هر غم ماست *** علی در اصل اسم اعظم ماست

علی آیینه ذات و صفات است *** … گردان لوح سیئات است

علی با سائلانت همنشین است *** علی با بی کسان یار و معین است

 خدایا میزنم یا حی سرمد *** به نام حیدر و نام محمد (ص)

 شب تقدیر چون با نور آید *** تو گویی سوی کوه طور آید

 شب قدر تو چون بی نور باشد *** من از حال پیمبر دور باشم

 اگر با رو سیاهی تمامم *** رسد پرونده ام دست امامم

 چه حالی شود آن نایب خوبم *** الا ای من که غفار الذنوبم

 به خاک کربلا سوگند یا رب *** به احوال صبور قلب زینب

 به حق مجتبی نور دو عینت *** به گودال پر از خون حسینت

 به اشک چشم بارانی عباس *** به قلب پاک و نورانی عباس

 به محراب علی و قتله گاهش *** که در وقت سحر شد قتله گاهش

 به حق کوثر قرآن، الهی *** به این پرونده ما کن نگاهی

 مبادا آبروی ما بریزد *** که اشک مهدی زهرا بریزد

 به یک العفو درد ما دوا کن *** بیا و خاک ما را کربلا کن

 که شاید پاک قرآن سر بگیرم *** پس از آن یار را در بر بگیرم

 الهی دوست راضی گردد از ما *** به لطفت بعد از این یاریم او را

 ندای یا لثاراتش چو آید *** نگاه تازه ای بر ما نماید

 اگر مهدی قیامش راه افتد *** بسیج انتقامش راه افتد

 تمام کوچه را امداد سازیم *** در و دیوار را آباد سازیم

 اگر آلوده دامن پاک گردد *** به زیر پای اکبر خاک گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.