به اطلاع دوستان وهمشهریان عزیز میرساند مراسم چهلم حاج زین العابدین امیدی(وافد زنجانی) شاعر دلسوخته اهل بیت عصمت وطهارت (ع) روز جمعه 9/2/90 از ساعت 30/10 الی 12 درمسجد حسینه اعظم زنجان برگزار میگردد.

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح