پ
پ

 

از عزاداران محترم حسینی تقاضامندیم جهت بهتر برگزار شدن مراسم عزاداری روز هشتم محرم حتی الامکان گوسفندان نذری زنده خود را به اکیپهای ثابت مستقر در مکانهای ذیل تحویل نمایند
ساعات مراجعه:8صبح تا 8شب

 

زمان

مکان

اول تا هفتم محرم

 

 

دفتر نذورات حسینیه اعظم زنجان واقع در جنب مسجد

هشتم تا دوازدهم محرم

اکیپ ثابت مستقر در ضلع جنوبی مسجد

 

 

اکیپ ثابت مستقر در ضلع جنوبی پارک اصغریه(نرسیده به بابائیان)

 

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.