اعلام ویژه برنامه زندگی سالم در پناه قرآن وعترت در حسینیه اعظم با حضور استاد جلیل بابایی برگزار میگردد.

دوشنبه یکم آبان ساعت3:30بعدازظهر

روابط عمومی حسینیه اعظم زنجان

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح