پ
پ

این امام پیشتر از خلقت است

این شفیع خلق در روز جزاست

ایـن بــوَد پیغمبــران را نـــور عیــن

این حسین است

این حسین است

این حسین
میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار مبارک

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.