پ
پ

امام صادق علیه السلام و انقلاب فرهنگی

برای هیچ یک از امامان معصوم علیه السلام، مانند امام صادقعلیه السلام فرصت و شرایط مساعدی پیش نیامد تا بتواند در سطح گسترده، انقلابی فرهنگی برپا کند و با تشریح فرهنگ غنی و پرمایه اسلام و تأسیس دانشگاه ها و مدارس، اسلام را گسترش دهد. کشمکش ها و اختلاف های میان بنی امیه و بنی عباس و اشتغال آنها به خود، چنین فرصتی را برای امام صادقعلیه السلام به وجود آورد. آن بزرگ مرد علم و عمل، از این فرصت بهره برد و اسلام و فقه آن را از دیدگاه ائمه اهل بیتعلیه السلام؛ جانشینان حقیقی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به همگان معرفی کرد. همچنین، با تربیت شاگردان بسیار و برجسته، حیات تازه ای به اسلام و مسلمانان بخشید و فرهنگ ناب تشیع را که از اسلام ناب محمدی سرچشمه گرفته بود، به جهانیان عرضه کرد. خداوند در حدیث لوح، درباره امام صادقعلیه السلام چنین می فرماید:

شک کنندگان در صداقت و حقانیت جعفرعلیه السلام، هلاک می شوند. آن که سخن و مکتب او را رد کند، سخن و مکتب مرا رد کرده و این سخن و وعده قطعی من است که مقام جعفرعلیه السلام را گرامی دارم و او را از پیروان و یاران و دوستانش شادمان سازم.1

زندگی امام صادقعلیه السلام، فراز و نشیب بسیاری دارد. «از نخستین روز برانگیختگی تا لحظه بدرود زندگی پرتلاش و پرثمرش، 33 سال طول کشید. در این مدت، فراز و نشیب ها و تحولات سیاسی و اجتماعی، شرایط زندگی امام و شیعیان را بارها تغییر داد. شاهین ترازوی پیکار، به سود و به زیان جبهه تشیع نوسان ها دید. گاه چنان شد که خوش بین ترها پیروزی شیعه را بسی نزدیک و در دسترس دیدند و حتی در آمادگی اوضاع برای قدرت نمایی نظامی، مبالغه کردند و گاه چنان شد که اختناق و فشار، مجال تنفس نیز به امام و یاران نزدیکش نمی داد و همه آرزوها را بر باد رفته وانمود می کرد…. امام صادق در همه این احوال، همان رهرو و راهبر مصمم و آگاه و نستوهی بود که در میان صدها آیت یأس و آهنگ امید، تنها و تنها به رفتن و راه دراز را هرچه بیشتر طی کردن و مرحله های ناگزیر را پشت سر نهادن، می اندیشید و پس مایه های عشق و اخلاص و ایمانش را در همه حال و هر زمان و با شیوه متناسب، بی دریغ مبذول می داشت و بار سنگین تکلیف الهی را به سرمنزل، نزدیک می ساخت».2


1. محمد محمدی اشتهاردی، سیره چهارده معصوم، ص 525.

2. سید علی خامنه ای، پیشوای صادق، ص 62.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.