پ
پ

 

اى فضاى آفرینش عطرخیز از بوى تو

 من فداى آن قیام قامت دلجوى تو!

 جنّت فردوس اعلى پرتوى از حسن توست

 حوض کوثر در حقیقت قطره اى از جوى تو!

 حوریان پروانه سان گَردند بر گرد رخت

 چشمهاشان دوخته بر گردش ابروى تو!

 سیل اشک از دیدگان در جمع مشتاقان روان

 در فراق غمزه هاى نرگس جادوى تو

 تاج «یُحییکم» نهد بر سر کنون «عظم رمیم»

 گر وزد بر خاک گیتى نفخه اى از کوى تو

 شاهکار آفرینش قامت رعناى توست

 در کمال حسن و زیبائى چو خُلق و خوى تو!

 نقطه آن باء بسم اللَّه که در آن رازهاست

 جملگى جمع است در خال لب هندوى تو!

 آیه والشّمس رمزى از فروغ روى توست

 آیه واللّیل راز سنبل گیسوى تو!

 خیل مشتاقان همه چشم انتظار مقدمت

 بهر اصلاح خلایق دیده ها شد سوى تو

 روى بنما جان «ناصر» را صفائى تازه بخش

 اى همه عالم مصفّا از صفاى روى تو!

شعر از: آیت اله مکارم شیرازی

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.