پ
پ

اي که در حسن وخرد شهره عالم بودي
اشبه الناس به پيغمبرخاتم بودي

پيش حسن تودم از يوسف کنعان نزنم
که تو زيبا تر از او در همه عالم بودي 

اي علي اکبر ليلا،که تودررتبه وجاه
پسرخاتمي ومفخرآدم بودي

اي نبي روي وغلي صولت وزهراشوکت
گوهر حلقه انگشتر خاتم بودي

احمدي حسن وحسن خلق وحسيني خصلت
صاحب اين همه عنوان تو مسلم بودي

درهمه ملک عرب شهره به زيبايي وحسن
در سماوات ادب نير اعظم بودي

از همان خال سياهي که به کنج لب توست
مي توان گفت که تو،ماه مجسم بودي

ماه شعبان زجمال تودرخشان شدوباز
ماه تابنده شبهاي محرم بودي

بيشتر از شهدا نام تورا مي خوانند
که به ميدان شهادت تو مقدم بودي

دل ودست تو نلرزيدونشدعزم توسست
درره دين خداثابت ومحکم بودي

با لب تشنه چراکشته شدي برلب آب؟
توشفا بخش دل عيسي مريم بودي

چه بگويد به مديح تو بيان(خسرو)

که توشايسته تر از هرچه بگويم بودي

نيراعظم (سيد محمد خسرونژاد(خسرو))

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.