پ
پ

شهدای گمنام در میدان انقلاب زنجان

پیش از حرکت دسته عزاداری حسینیه اعظم انجام میشود:
ایجاد جایگاه ثابت جهت حضور پیکر شهدای گمنام در میدان انقلاب زنجان

رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان گفت: قبل از حرکت دسته عزاداری حسینیه اعظم روز هشتم، جایگاه ثابتی در میان میدان انقلاب زنجان برای حضور پیکر مطهر 45 شهید گمنام ایجاد میشود.
محمدجواد غمپرور درتشریح چگونگی حضور پیکر شهدای گمنام در دسته عزاداری حسینیه اعظم اظهار داشت : پیکر شهدای گمنام پیش از شروع دسته عزاداری حسینیه اعظم بصورت ثابت در وسط میدان انقلاب قرار میگرد و جایگاه ثابتی برای این منظور قبل از شروع دسته عزاداری ایجاد میشود.

وی خاطر نشان ساخت: عزاداران حسینی پس از برگزاری دسته عزاداری حسینیه اعظم میتوانند جهت زیارت و وداع از شهدای گمنام در کنار پیکر مطهر شهدا حضور یابند.

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.