پ
پ

«یا حسین»

پاینده دین و قرآن از همت حسین است
اسلام وامدار شخصیت حسین است

این پادگان هنوزش سرباز می‌پذیرد
دلهای کربلایی در خدمت حسین است

زد پرچم کرامت تا اوج استقامت
آزادگی اسیر حریّت حسین است

بر مجلس عزایش بیگانه ره ندارد
ما را که راه دادند این دعوت حسین است

تا از مناره بانگ الله اکبر آید
این ذکر الصلوة از قد قامت حسین است

پیکر به خاک مقتل، سر بر فراز نیزه
معراج عشق بنگر این رفعت حسین است

تا سر ز تن جدا شد محبوب قلبها شد
راهب به دیر دیدم هم‌صحبت حسین است

افتاد اگر ز پیکر دست امیر لشکر
زینب نگاهبان حیثیت حسین است

سنگی ز دست جسته، پیشانیش شکسته
آئینه‌ها خجالت از صورت حسین است

پرسیدم از کلامی خاک بهشت دیدی؟
گفتا شمیم جنت در تربت حسین است

استاد کلامی زنجانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مأخذ: کلام دل
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.