با صدای حاج سیدیوسف شبیری

ای خوش آن ایام کاندر دل نوایی داشتیم
با کفن‌پوشان جبهه ماجرایی داشتیم
خاطرات عاشقان، در سینه غوغا می‌کند
عندلیبانه به گلشن آه و وایی داشتیم
ای صبا گر راهت افتد بر دیار عاشقی
تند مگذر، ما در آن وادی صفایی داشتیم
آه ای مرغابیان دجله و اروندرود
با شما شبها سرود غم فزایی داشتیم

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح

آخرین خبر سایت