پ
پ

با صدای حاج سیدیوسف شبیری

ای خوش آن ایام کاندر دل نوایی داشتیم
با کفن‌پوشان جبهه ماجرایی داشتیم
خاطرات عاشقان، در سینه غوغا می‌کند
عندلیبانه به گلشن آه و وایی داشتیم
ای صبا گر راهت افتد بر دیار عاشقی
تند مگذر، ما در آن وادی صفایی داشتیم
آه ای مرغابیان دجله و اروندرود
با شما شبها سرود غم فزایی داشتیم

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.