پ
پ

رهبر انقلاب:  ما از دور نگاه میکنیم و غبطه می خوریم به حال کسانی که  راهپیمایی اربعین انجام می دهند.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.