به گزارش روابط عمومي حسينيه اعظم اعضاي شوراي راهبري بخش تعاون شمالغرب كشور با حضور درحسينيه اعظم از اين مكان مذهبي و تاريخي بازديد كردند.
 

ميراحد حسینی دبير اين شورا  به نمايندگي از اعضاء فعالیت ها و اقدامات فرهنگی حسینیه اعظم را بسیار قابل تقدیر و تاثیر گذار عنوان کرد و گفت: فعالیت های این چنینی و رخدادهايی که در حاشیه این دسته عزاداری به وقوع می پیوندد در کشور کم نظیر است و باید این رویدادهای مهم معنوی در سطح کشور بيشتر در سطح جامعه معرفي گردد.
X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح