پ
پ

مهندس فغفوری مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان در بازدید از موسسه کشت و صنعت مصباح حسینیه اعظم زنجان:امیدوارم همه مسئولین حمایت های خوبی را از حسینیه اعظم زنجان داشته باشند.
مهندس ناصر فغفوری بهمراه ریاست هیئت امناء حسینیه اعظم و مدیر عامل موسسه کشت و صنعت مصباح از بخش های مختلف این موسسه بازدید و از روند فعالیت های این بخش مطلع کردیدند.
ایشان دلیل حضور خود در این موسسه را آشنایی با فعالیت ها و خدمات این آستان مقدس بیان نمود و گفت: یکی از برنامه های کاری صنعت ، معدن و تجارت استان این بود که با مجموعه اقتصادی حسینیه اعظم زنجان ارتباطی داشته باشیم و بتوانیم از پتانسیل هایی که این مجموعه از لحاظ اعتقادی و مذهبی و بحث اقتصادی برای استانمان دارد استفاده بشود. البته کارهایی را شروع کردیم با حسینیه اعظم زنجان، همانطور که زنجان برند کشوری در بحث چاقو بوده ولی به دلیل اینکه با علم روز پیش نمیرود با مشکلات و آسیب های خاصی روبرو هست همچون آسیب های جدی واردات چاقو از کشورهای ترکیه و چین که آسیب های جدی هست. خوشبختانه این قول رو حسینیه اعظم زنجان داده است که وارد این مجموعه بشوند و ما نیز مجوزهای تاسیس رو صادر کرده ایم که بتوانیم در راستای این موضوع که به نحوی تقویت صنعت استان خودمان نیز خواهد بود، اقدامات خوبی صورت بگیرد.
فغفوری در رابطه با حسینیه اعظم گفت: بدلیل شناختی که از حسینیه اعظم زنجان داریم و اعتمادی که مجموعه های استانی به این مکان مقدس دارند قطعاً میتواند همچون پروژه هایی که حسینیه اعظم در دست اقدام دارد مشابه همین چند قلوزایی که موسسه کشت و صنعت مصباح در حوزه دامداری دارد انجام می دهد و فکر میکنم در سطح کشور بی نظیر باشد، اطمینان نمود و کارهای بزرگی را انجام داد.
وی بازدید خود از موسسه کشت و صنعت مصباح را مسرت بخش عنوان کرد و افزود: من بعنوان یک زنجانی که برای اولین بار این مجموعه را از نزدیک مشاهده کردم بسیارخوشحال شدم که فعالیت های گسترده و علمی، جدا از مباحثی که در حوزه اقتصادی هست در سطح استان دارد انجام می شود و به سایر استان ها خدمت رسانی هایی را دارند انجام میدهند.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان در رابطه با حمایت های مسئولین از حسینیه اعظم زنجان گفت: امیدوارم که همه مسئولین حمایت های خوبی را از حسینیه اعظم داشته باشند تا بتوانند برنامه های کاری را که این مجموعه در اختیار دارند عملیاتی شود. بنا شد که فعالیت های اقتصادی حسینیه اعظم در بحث دامداری، چاقوسازی و تولید نهال و موارد دیگر به صورت یک پکیج ارائه بشود تا در کارگروه های اقتصادی استان مطرح ومساعدتهای دیگر مسئولین را بتوانیم در این زمینه جذب کنیم که خروجی آن اشتغالزایی با هزینه های بسیار کمتر نسبت به سرمایه گذاری های دیگر خواهد بود.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.