پ
پ

به گزارش ايرنا ناصر صيدي روز سه شنبه در جلسه علني شوراي شهر زنجان افزود: مشاوران طرح هاي مهم شهري بايد از نظرات كارشناسان و اعضاي شوراي شهر نيز براي انجام مطالعات و تدوين طرح ها استفاده كنند.
وي خاطر نشان كرد: شوراي شهر بايد در جريان روند اجراي طرح هاي مطالعه اي شهر زنجان باشد.
اين عضو شوراي شهر گفت: گرچه شوراي شهر نمي تواند در عزل و نسب هاي مجموعه شهرداري دخالت كند اما مي تواند با تعيين ضورابط و شرايط انتصابات در كميسيوني ويژه اين موضوع را ضابطه مند كند.
صيدي خواستار نامگذاري روز زنجان شد و ابراز كرد: هر استاني روزي را ويژه خود دارد كه در اين روز برنامه هاي متنوعي برگزار مي كند و در پي جذب سرمايه گذار و معرفي ظرفيت هاي خود گام برمي دارد.
وي خواستار توسعه خطوط ويژه اتوبوسراني،شبكه يكپارچه حمل و نقل عمومي،افزايش ايمني معابر ،ساماندهي پارك هاي حاشيه اي معابر،ارائه خدمات رايگان حمل و نقل به اقشار كم درآمد و آموزش و فرهنگ سازي عبورو مرور در شهر زنجان شد.
اين عضو شوراي شهر عملكرد شهرداري زنجان را در پيشبرد پروژه تقاطع سيدالشهدا(ع) مطلوب ارزيابي و اظهار كرد: شهرداري بايد احداث سالن شهر را به عنوان نمادي از شهر در الويت قرار دهد.
صيدي بر ضرورت تقويت بخش اجراييات شهرداري تاكيد كرد و افزود: متاسفانه تخلف در ساخت و ساز و ساخت طبقات مازاد در شهر رايج شده است.
وي خاطر نشان كرد: بايد حريم زينبيه اعظم و حسينيه اعظم زنجان در صدور پروانه ساخت و ساز رعايت شود.
رييس شوراي اسلامي شهر زنجان نيز با اشاره به روز جهاني عصاي سفيد ضمن گراميداشت اين روز خواستار همكاري نهادهاي مختلف براي بهبود فضاي شهري و تسهيل عبور و مرور معلولان شد.
آراض ضيايي با تاكيد بر ضرورت اجراي كامل قانون جامع حمايت از معلولان افزود: دولت طبق قانون موظف است نابينايان را به كار گمارد،همچنين محدوديت هايي كه نهادها و افراد براي اين قشر از جامعه ايجاد مي كنند جم محسوب مي شود.
وي خاطر نشان كرد: برگزاري جلسات مستمر با جامعه معلولان و احصا و تامين نيازهاي آن ها در دستور كار شوراي شهر است.
۵۲۲/۷۳۲۴

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.