دست خودم نبود اگرعاشقت شدم

باورنمی کنم! نه؛ مگرعاشقت شدم!؟

سینی به دست رد شدم از نو نهالی ام

در هیئت محل به نظر عاشقت شدم

از سفره های نذری مادر شروع شد

با عکسی از ضریح قمر عاشقت شدم

سینه به سینه عشق تو را ارث برده ام

من از دعای خیر پدر عاشقت شدم

آقا زهیر دیگری امروز آمده

دست مرا بگیرو ببر…عاشقت شدم

خون گریه می کنم ز فراق تو، حق بده

من جای دل ز راه جگر عاشقت شدم

برطالعم نوشته شده «عاشق الحسین»

دست خودم نبود اگر عاشقت شدم

شعر از:وحید قاسمی

 

:

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح

آخرین خبر سایت