پ
پ

برای امام زمانت چه ڪرده‌ای؟

[ڪمی تفڪر و تامل لطفا]
اگر آقا اباالفضل العباس علیه السلام
از ما سوال ڪنند:
من برای یاری ڪردن امامم از آب
گذشتم، دستهایم را دادم، چشمم را دادم،
تیر را با چشمم خریدم، تیرها را با جان و
دل قبول ڪردم،
ولی دست از یاری امام زمانم برنداشتم،
شما برای امام زمان تان چه ڪرده اید؟
⇠چہ جـوابی داریم بدهیم؟
آیا به خاطر امام زمان‌مان از یڪ گناه گذشته‌ایم؟
بیایید انتخاب ڪنیم حداقل یڪی
از گناهان زیر را از این به بعد به خاطر
حضرت ولی عصر ؏ـج انجام ندهیم:
●غیبت
●مسخره ڪردن
●دروغ
●نگاه ڪردن به محتوای مبتذل
●رعایت ڪردن حجاب مناسب
●گذاشتن عڪس بی حجاب خود یا
دیگران در صفحات اجتماعی
●گفتن، خندیدن و شوخی بی دلیل با
نامحرم
●بد اخلاقی و عصبانیت
●سر یڪدیگر ڪلاه گذاشتن
●ڪم ڪاری یا ڪم فروشی در شغل خود
●و……….
اینها تنها نمونه ای از چند عادت ناپسند است….
قطعاً هر ڪس اگر واقعاً دوست
داشته باشد قدمی برای نشاندن لبخند بر
لبان حضرت مهدی ارواحنا فداه بردارد،
با دقـ🔎ـت در اعمال و رفتار خودش
می تواند چندین مورد بیابد ڪه با
اصلاح آنها می تواند به ایشان نزدیڪ تر
گردد و محبت ایشان را بیشتر جلب
نماید.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.