پ
پ

 

برنامه پزشکان دارالشفا حسینیه اعظم زنجان

زمان ویزیت:از ساعت 7 عصر تا پایان مراسم

تاریخ

ایام هفته

برنامه پزشکان معالج

14/8/92

سه شنبه

خانم دکتر اخلاقی دکتر نوروزی مقدم دکتر میرابیون دکتر سلطانمحمدی دکتر سلیمانپور- دکتر شریف زاده (دندانپزشک) دکتر میرابیون (دندانپزشک) دکتر سلیمان پور (دندانپزشک)

15/8/92

چهار شنبه

خانم دکتر اخلاقی دکتر نقدی خانم دکتر ولیجو ( متخصص زنان ) دکتر خسرو شاهی دکتر میرابیون دکتر سلطانمحمدی – دکتر سلیمانپور دکتر رحیمی

16/8/92

پنج شنبه

دکتر بابایی ( اطفال ) – خانم دکتر ولیجو ( متخصص زنان ) دکتر سلطانمحمدی دکتر میرابیون دکتر اخلاقی –  دکتر خدابنده دکتر صحبتلو

17/8/92

جمعه

خانم دکتر ولیجو  ( زنان ) دکتر خسروشاهی دکتر اخلاقی دکتر میرابیون دکتر سلطانمحمدی دکتر سلطانپور دکتر صحبتلو

18/8/92

شنبه

دکتر ستاره ( ارتوپدی ) دکتر خادم المله ( داخلی ) دکتر فرزام ( ارتوپدی ) خانم دکتر ولیجو ( زنان ) دکتر بهگزین –  دکتر صحبتلو –

19/8/92

یک شنبه

دکتر بهروز محمدی ( جراح مغز و اعصاب ) –  خانم دکتر ولیجو (زنان ) دکتر خرم دکتر خسرو شاهی دکتر اخلاقی دکتر نقدی

20/8/92

دو شنبه

خانم دکتر ولیجو ( زنان ) دکتر شریف یزدی ( اعصاب ) خانم دکتر زینعلی ( پوست ) دکتر نوروزی مقدم دکتر خسروی دکتر عزیزی

21/8/92

سه شنبه

خانم دکتر فرناز محمدیان دکتر مجتهدی ( فوق تخصص اطفال ) دکتر ایوب پزشکی ( فوق تخصص کلیه ) دکتر کریمیان ( فوق تخصص قلب ) دکتر کرمی –  دکتر نموی دکتر اخلاقی

22/8/92

چهار شنبه

دکتر اجلی ( اطفال ) – دکتر مجتهدی ( فوق تخصص اطفال ) خانم دکتر جعفری (اطفال ) –  دکتر دکتر کاشا نی ( فوق تخصص ریه ) دکتر آهنگر ( فوق تخصص قلب ) دکتر مجتهدی (فوق تخصص کلیه اطفال)- دکتر عزیزی دکتر نموی

23/8/92

پنج شنبه

دکتر اجلی ( اطفال ) دکتر جمالی ( داخلی ) دکتر یاری ( کلیه ) دکتر اسماعیلی (کلیه ) دکتر کیانی ( چشم ) – دکتر عزیزی دکتر نموی دکتر اخلاقی

24/8/92

جمعه

دکتر خرم دکتر خرم شاهی دکتر میرزا خانی دکتر اخلاقی دکتر صحبتلو  – دکتر عزت شو کتی دکتر مهری دکتر میرابیون دکتر خالقی دکتر اخلاقی

25/8/92

شنبه

دکتر اخلاقی –  دکتر صحبتلو دکتر بهگزین دکتر خسرو شاهی دکتر نوروزی مقدم و دکتر اخلاقی

 

         ویزیت پزشکان عمومی و خصوصی در دهه اول رایگان می باشد.

         از پزشکانی که مایل به همکاری با دارالشفاء حسینیه اعظم می باشند آمادگی و زمینه تخصص خود را به سامانه 20001144 اعلام فرمایند.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.