پ
پ

برنامه پزشکان دارالشفا حسینیه اعظم زنجان

زمان ویزیت:از ساعت 7 عصر تا پایان مراسم

تاریخ

ایام هفته

برنامه پزشکان معالج

14/8/92

سه شنبه

خانم دکتر اخلاقی  دکتر نوروزی مقدم  دکتر میرابیون  دکتر سلطانمحمدی  دکتر سلیمانپور- دکتر شریف زاده (دندانپزشک)  دکتر میرابیون (دندانپزشک)  دکتر سلیمان پور (دندانپزشک)

15/8/92

چهار شنبه

خانم دکتر اخلاقی  دکتر نقدی  خانم دکتر ولیجو ( متخصص زنان )  دکتر خسرو شاهی دکتر میرابیون  دکتر سلطانمحمدی – دکتر سلیمانپور  دکتر رحیمی

16/8/92

پنج شنبه

دکتر بابایی ( اطفال ) – خانم دکتر ولیجو ( متخصص زنان )  دکتر سلطانمحمدی  دکتر میرابیون  دکتر اخلاقی –  دکتر خدابنده  دکتر صحبتلو

17/8/92

جمعه

خانم دکتر ولیجو  ( زنان )  دکتر خسروشاهی  دکتر اخلاقی  دکتر میرابیون  دکتر سلطانمحمدی  دکتر سلطانپور  دکتر صحبتلو

18/8/92

شنبه

دکتر ستاره ( ارتوپدی )  دکتر خادم المله ( داخلی )  دکتر فرزام ( ارتوپدی )  خانم دکتر ولیجو ( زنان )  دکتر بهگزین –  دکتر صحبتلو –

19/8/92

یک شنبه

دکتر بهروز محمدی ( جراح مغز و اعصاب ) –  خانم دکتر ولیجو (زنان )  دکتر خرم  دکتر خسرو شاهی  دکتر اخلاقی  دکتر نقدی

20/8/92

دو شنبه

خانم دکتر ولیجو ( زنان )  دکتر شریف یزدی ( اعصاب )  خانم دکتر زینعلی ( پوست ) دکتر نوروزی مقدم  دکتر خسروی  دکتر عزیزی

21/8/92

سه شنبه

خانم دکتر فرناز محمدیان  دکتر مجتهدی ( فوق تخصص اطفال )  دکتر ایوب پزشکی ( فوق تخصص کلیه )  دکتر کریمیان ( فوق تخصص قلب )  دکتر کرمی –  دکتر نموی  دکتر اخلاقی

22/8/92

چهار شنبه

دکتر اجلی ( اطفال ) – دکتر مجتهدی ( فوق تخصص اطفال )  خانم دکتر جعفری (اطفال ) –  دکتر دکتر کاشا نی ( فوق تخصص ریه ) دکتر آهنگر ( فوق تخصص قلب )  دکتر مجتهدی (فوق تخصص کلیه اطفال)- دکتر عزیزی  دکتر نموی

23/8/92

پنج شنبه

دکتر اجلی ( اطفال )  دکتر جمالی ( داخلی )  دکتر یاری ( کلیه )  دکتر اسماعیلی (کلیه )  دکتر کیانی ( چشم ) – دکتر عزیزی  دکتر نموی  دکتر اخلاقی

24/8/92

جمعه

دکتر خرم  دکتر خرم شاهی  دکتر میرزا خانی  دکتر اخلاقی  دکتر صحبتلو  – دکتر عزت شو کتی  دکتر مهری  دکتر میرابیون  دکتر خالقی  دکتر اخلاقی

25/8/92

شنبه

دکتر اخلاقی –  دکتر صحبتلو  دکتر بهگزین  دکتر خسرو شاهی  دکتر نوروزی مقدم و دکتر اخلاقی

 

         ویزیت پزشکان عمومی و خصوصی در دهه اول رایگان می باشد.

         از پزشکانی که مایل به همکاری با دارالشفاء حسینیه اعظم می باشند آمادگی و زمینه تخصص خود را به سامانه 20001144 اعلام فرمایند.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.