پ
پ

یک دوره کارگاه آموزشی کامپیوتر آی سی دی ال درجه یک در واحد سایت حسینیه اعظم برگزار گردید.

بنابه به گزارش روابط عمومی حسینیه اعظم مجتبی شهامی با بیان خبر فوق گفت :دوره ی اموزشی که با همکاری اداره فنی و حرفه ای استان برگزار شد بصورت دو بخش تئوری و عملی در واحد سایت حسینیه برگزار گردید

همچنین شهامی مجموع ساعات برگزاری این کلاس را 77 ساعت عنوان کرد و گفت:این 77 ساعت در قالب 19 جلسه صورت گرفته است.

مسئول روابط عمومی حسینیه اعظم؛ به مدرک ارائه شده این دوره اشاره کرد و گفت: مدرک ارائه شده از سوی فنی و حرفه ای بوده و با عنوان شهروند الکترونیکی و بین المللی می باشد.

شهامی برنامه های آتی بخش آموزشی را این چنین عنوان داشت که در آیند های نزدیک برگزاری دوره های گرافیک شهروند الکترونیکی  آی سی دی ال درجه یک را در برنامه های آموزشی خواهیم داشت

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.