بسته بندی غذای متبرک جهت توزیع در ظهر عاشورا حسینیه اعظم زنجان

 

 

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح

آخرین خبر سایت