بوی گل های بهشتی ز فضا می آید عطر فردوس هم آغوش صبا می آید
هاتفم گفت که میلاد حسین است امروز           زین جهت بوی بهشت از همه جا می آید
نوگل مصطفوی، زینت باغ علوی مظهر پنج تن آل عبا می آید
گل بی خاره نهد پای در این خارستان شاهد عشق به منزلگه ما می آید
دل طوفان زدگان تا که بگیرد آرام کشتی نوح به دریای بلا می آید

 

 

 

حسان         

 

 

 

 

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح

آخرین خبر سایت