پ
پ

دختــر اگر یتیــم شــود
پیـــر مےشود
از زندگے بدون پــدر
سیـر مےشود

بہ یاد همہ رقیہ هاے سرزمینـم
نازدانہ هاے شهــدا …🕊

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.