پ
پ

ماده‌ي 29 ـ گزارش‌هاي كشورهاي متعهد

كشورهاي متعهد بايد با توجه به اشكال و نوبت‌بندي از پيش تعيين شده توسط كميته در مورد همه‌ي اقدامات قانون‌گذاري، اصلاح و غيره كه براي اجراي اين كنوانسيون اتخاذ كرده‌اند، به كميته گزارش بدهند.

ماده‌ي 30 ـ گزارش‌ها توسط كميته

1 ـ كميته بايد گزارشي مبتني بر فعاليت‌هاي خود و گزارش‌هاي كشورهاي متعهد ـ مورد نظر در ماده‌ي 29 ـ را تهيه و در نشست‌هاي مجمع عمومي به آن تقديم كند.

2 ـ اين گزارش بايد به ملاحظه كنفرانس عمومي يونسكو رسانده شود.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.