دوره آموزشی راهنمای زایرین برای 20 نفر از بازنشستگان و مدیران دستگاه های اجرایی استان زنجان د حسینیه اعظم زنجان برگزار شد.

این راهنمای زائرین در ایام ماه محرم مسافرین و زائران  را با حسینیه اعظم آشنا کرده با اهدا بسته های تبرکی از آنها پذیرایی خواهد کرد.

 

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح