جهت بازدید مجازی از حسینیه اعظم زنجان اینجا را کلیک کنید.
 

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح