به گزارش روابط عمومی حسینیه اعظم زنجان، کتابخانه سیدالشهدای حسینیه اعظم در فضایی به مساحت 1000 مترمربع، دارای 25000 جلد کتاب پذیرای عموم مردم ،دانش آموزان و دانشجویان است. این کتابخانه دارای قرائت خانه های مجزای برادران و خواهران، بخش کودک و کتابخانه تخصصی امام حسین(ع) شناسی(با بیش از 5000 جلد کتاب) ارائه خدمت میکند. لازم به ذکر است این کتابخانه تا آخر اسفندماه سال جاری بصورت رایگان عضوگیری خواهد نمود.

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح

آخرین خبر سایت

There was an error