پ
پ

جسله مشترک مدیرکل اوقاف زنجان با هیئت امناء و کمیته فرهنگی حسینیه اعظم جهت همفکری برای برگزاری مراسم ایام محرم. مقرر گردید ستاد برگزاری دهه محرم تشکیل و برای وضعیت حاضر برنامه های خاص پیش بینی شود.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.