پ
پ

به گزارش روابط عمومی حسینیه اعظم در این جلسه با همفکری و بازخوانی دستورالعملهای بهداشتی، اجرای هر چه بهتر برنامه‌های حسینیه اعظم مد نظر قرار گرفت.

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.